Förslag på psalmer vid begravning

Klicka på understruken text för att provlyssna

 

249 Blott en dag

190 Bred dina vida vingar

297 Härlig är jorden

256 Var inte rädd

231 Oändlig nåd

251 Vart jag går i skogar, berg och dalar

304 Lär mig du skog att vissna glad

285 Det finns djup i Herrens godhet

277 Så tag nu mina händer

253 O, giv oss Herre av den tro

320 Tänk, när en gång

799 Mista en vän

768 Du omsluter mig

271 Närmare Gud till dig

289 Guds kärlek är som stranden

300 O, hur saligt att få vandra

324:2-6 Med lust och glädje

11:2-6 O, store Gud

248 Tryggare kan ingen vara

235 Som en härlig gudomskälla

217 Jag skulle vilja våga tro

309 Nu vilar ett hjärta

307 Från våra kära

210:3-5 Jag lyfter ögat mot himmelen

623 Låt gråten och klagan få stillna

625 En dag jag lämnar mitt hem

626 Jordens Gud, stjärnornas Herre

 

 

 

Tillbaka