Begravningsakten kan ske enligt Svenska kyrkans ordning eller så ordnar vi en borgerlig begravningsakt utan några religiösa förtecken.

Vi kan arrangera begravningen i en kyrka eller ett kapell i närheten av hemmet, men det finns även andra alternativ. I vissa fall kan det kännas bättre att vara på någon plats som har betytt mycket för den avlidne och er som anhöriga.

Vi kan även bistå som borgerlig begravningsförrättare. På många orter har kommunen utsett begravningsofficianter som man givetvis kan anlita istället om man så önskar.

För er skull vill vi skapa ett personligt avsked, eftersom varje begravning är unik. Vår roll är att i varje uppdrag visa lyhördhet, ge goda råd och alternativ. Det viktigaste är att ni känner delaktighet och att ni är dem som fattar de slutgiltiga besluten. Vi hjälper er att skapa en ceremoni som blir ett ljust minne för livet.

 

Tillbaka