Dödsannonsen är ofta sättet man använder för att informera omgivningen om bortgången. Val av symbol och textformuleringar ger läsaren en bild av den bortgångne och av vad som har inträffat. I annonsen informeras också om när och var begravningen äger rum eller om den redan ägt rum. I annonsen kan man framföra önskemål om minnesgåvor till något särskilt ändamål som var av betydelse för den avlidne. När och i vilka tidningar annonsen publiceras är också något ni bestämmer. Vi bistår med det praktiska. 

Våra dödsannonser

 

 

Tillbaka Minnesgåva Barnfonden Hjärtat