En minnesstund kan hållas på en restaurang, ett församlingshem, i bostaden eller på annan lämplig plats. Det som bjuds på kan variera. Ni avgör vad som är lämpligt för just er. Vi hjälper er att planera minnesstunden, så ni får samtala och minnas tillsammans efter begravningen.

Inbjudan till minnesstunden kan ske via dödsannonsen, muntligt eller skriftligt i en speciell inbjudan. Man kan även använda vår hemsida för anmälan till minnesstund.

Ett minnesbord med fotografi och blommor är ofta trevligt att ha framme. Även lättsam musik är ofta uppskattad. Under minnesstunden kan man även låta gäster hålla tal. Ofta väljer man även att läsa upp namnen på de som gett minnesgåvor etc.

Det viktigaste med en minnesstund är att det blir en gemensam stund där man träffas och hedrar den avlidne.

 

Tillbaka