Jordbegravning

Vid jordbegravning går man inte fram och tar avsked inne i kapellet utan istället vid graven. Bärarna bär stillsamt ut kistan till gravplatsen med resten av församlingen. De flesta begravningar väljer idag att avsluta akten i kapellet och ta avsked vid kistan. I de fall sker gravsättningen i stillhet efter ceremonin.

 

Kremering

Vid kremering har man en minnesceremoni med kista och farväl tas genom att församlingen går fram och tar farväl vid kistan istället för vid graven. Vi är med och visar fram en eller flera bänkrader med gäster åt gången. Man stannar en stund vid kistan, lägger eventuellt en blomma eller bukett på kistan och går tillbaka till bänken. Vanligtvis spelas någon musik följt av solosång eller det sista orgelstycket.

 

Tillbaka