När man förlorar en anhörig eller nära vän är det naturligt att känna sig orolig inför alla praktiska detaljer som ska ordnas. Ett gott råd vi vill ge er är att ta en sak i taget och ha inte för bråttom. Ni bestämmer om vi ska komma till Er på hembesök eller om Ni vill komma till oss för att gå igenom allt inför begravningen. Punkterna nedan ger er en vägledning inför kommande beslut.

 

1. Personuppgifter 

 • Den avlidnes personnummer och adress
 • Närmast anhörigs personnummer och adress

2. Begravningsakten

 • Var och när vill man att den ska ske?
 • Svenska kyrkans ordning eller annan ordning?
 • Agenda eller psalmboken i kyrkan?

3. Kista eller Urna

 • Vilken sorts kista och urna vill man ha?
 • Vill man ha bårtäcke?

4. Annons

 • I vilken tidning / vilka tidningar?
 • Symbol?
 • Någon vers?
 • Gåvor till någon fond?

5. Blommor

 • Kistdekoration (om man inte använder bårtäcke)
 • Andra blommor (buketter, kransar)
 • Handbuketter
 • Vid svårigheter att välja ges ni möjlighet att se urval i byråns pärm.

6. Minnesstund

 • Var någonstans?
 • Vilken sorts förtäring?

7. Gravsättning

 • Jordbegravning eller kremering?
 • Finns det en grav sen tidigare?
 • Se ut en ny gravplats?
 • Minneslund eller askgravlund?
 • Beställa/komplettera gravsten

8. Bouppteckning

 • Vill man ha hjälp med bouppteckning?
 • Hjälp med förvaltning av dödsbo, arvsskifte, försäljning av lösöre/fastigheter?
 • Försäkringar som den avlidne haft?